Gå til Forsiden Gå til Forsiden
   
     
   
Glemt el Ret pasword
 
  

  

  

Kerteminde Kajakklub
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Mobilepay: 55632
 
Formand


Formål:
Formanden er den øverste ansvarlige i foreningen. Dvs. at han i sidste ende er den der tegner foreningen (sammen med kassereren) og er den der udadtil repræsenterer foreningen.

Formandens opgaver løses på ad hoc-basis, men rent konkrete opgaver og pligter er f.eks. følgende:

- Være den ordførende for foreningen overfor resten af verden. Dvs. at det normalt er formanden der udtaler sig på foreningens vegne
- Gennem bestyrelsen af sikre den daglige drift af foreningen. Formanden sætter dagsordenen på bestyrelsesmøder og er født ordstyrer
- Formanden har ansvar for at sikre sig at foreningens vedtægter til enhver tid bliver overholdt og - hvis dette ikke er tilfældet - da at sætte korrigerende aktiviteter i værk
- Formanden skal være velinformeret om foreningens drift og status, herunder økonomi
- Bestyrelsen har et kollektivt ansvar for drift af foreningen, herunder økonomi, men formanden er den øverste økonomisk ansvarlige, og fungerer til daglig som backup for kassereren
- Formanden skal være behjælpelig overfor medlemmer med at løse evt. konflikter i forhold til bestyrelsen, interessegrupper eller andre medlemmer på en saglig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter
-Formanden kan uddelegere visse pligter, f.eks. i forbindelse med bestyrelsesmøder, helt eller delvist til andre bestyrelsesmedlemmer men er stadig i sidste ende ansvarlig for at disse bliver udført

Kalender: 
Ajourføring og oprettelse af aktiviteter (dog ikke for udvalg) 

Kompetencer:
Husudvalg (født medlem)
Sikkerheds- og kvalitetsudvalg (født medlem)
PR og kommunikation
IT-udvalg
Events (Havnens Dag, Kirsebærfestival, Instruktørsamling, Julekajak)
Førstehjælp
Vandsport 
IPP1 - Teknik 1
Torsdagsroning
Vinterroning med instruktør

Dokumenter:  
Velkomstbrev
Nyhedsbreve