Gå til Forsiden Gå til Forsiden
      
     
   
Glemt el Ret pasword
 
  

  

  

Kerteminde Kajakklub
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Mobilepay: 55632

Indtast den besked der skal sendes som SMS

         
Kategori: MOD Generalforsamling Oprettet: 19-02-2021 11:18
Af: 632
 

Generalforsamling den 30. marts 2021

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19.00 - 22.00 i vores klublokale i Søsportcentret, Marinavejen 6 i Kerteminde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning - Formandens beretning
    De forskellige udvalg fortæller om året der gik
3. Forelæggelse af regnskab 2020 og budget 2021 til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent i 2021
5. Behandling af indkomne forslag.
    Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
6. Valg af bestyrelse - valg for 2 år
    På valg:
    X
    X
    X
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - valg for 1 år
    På valg:
    X

8. Valg af revisor - valg for 1 år
    På valg:
    Marianne Treu
    Torben Andersen (suppleant)
9. Valg af udvalgsmedlemmer
    Event
    IT
    Ungekajak Kajak
    Klubaften
    Klubture
    Uddannelse
    (Tillidshverv er ikke på valg)
10. Eventuelt


 
StartDato: 30-03-2021 19:00
SlutDato : 30-03-2021 22:00
Tilmeldingsfrist: 30-03-2021 19:00 Anmeldt fremmøde : 4