Gå til Forsiden Gå til Forsiden
    Nyhed
     Kerteminde Kajakklub
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Mobilepay: 55632
Nyhedsspalten
Nyt kajakudvalg

På bestyrelsesmødet i torsdag blev der nedsat et nyt Kajakudvalg, der står for indkøb af nye kajakker og udstyr til klubben. Det nye udvalg består af Søren Ørskov, Sune, Ole Bagger og Mathias. Bestyrelsen lægger vægt på, at der fortsat er åben dialog mellem bestyrelse, medlemmer (klubaften) og udvalget om kommende indkøb.

Ved det første møde laver udvalget som det første en status over, hvad vi har i klubben af havkajakker i plast og glasfiber til små middel og store personer, turkajakker, 2-kajakker, kanoer, spraydækkener, pagajer, pagajflydere, redningsveste og trækliner.

Derefter tager vi en drøftelse af, hvad der er vigtigt at anskaffe i det kommende år og på den lange bane. Det skriver vi ned i en strategi, der forelægges efterfølgende for bestyrelsen og senere på en klubaften. Gorm deltager i dette første møde.  

Når vi har lavet strategien, kan vi gå i gang med anskaffelserne i 2017. Bestyrelsen har sat en ramme på 60.000 kr, og hertil kommer 20.000 kr til anskaffelse af 2 SUP'er, padler, redningsveste, sikkerhedsline mm. fra kommunen. 

Med venlig hilsen
19, Gorm Rønved Larsen
Tlf.: 27 59 04 52
e-mail: gorm.larsen@exito.dk
Oprettet: 17-06-2017 10:02
Udløber : 31-07-2017 23:59
Retur