Gå til Forsiden Gå til Forsiden
    Nyhed
     Kerteminde Kajakklub
Marinavejen 6
5300 Kerteminde
Mobilepay: 55632
Nyhedsspalten
Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i vores klublokale.

Det er Peter Bundgaard, der i sin egenskab af fungerende formand, leder generalforsamlingen.

I kan læse dagsorden - klik her.

I programmet kan man læse, at de forskellige udvalg kort vil berette om deres arbejde i årets løb.
Udvalgene bedes derfor forberede en kort orientering til vores medlemmer.

Der er også valg til bestyrelse og udvalg. 

Det ekstraordinære stykke frivillige arbejde, som udvalg og bestyrelse udfører i årets løb, er med til at holde sammen på vores klub og give os alle nogle fantastiske faciliteter og et hav af muligheder.

Hvis man har lyst til at deltage i det frivillige arbejde, kan man melde sit kandidatur på selve generalforsamlingen, eller sende en mail til Peter Bundgaard på: bundgaard.birkende@gmail.com

Kerteminde Kajakklub skal have ny formand, og umiddelbart efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse gå sammen og konstituere sig med formand, næstformand og kasserer.

Imens bestyrelsen konstituerer sig, bliver der serveret kaffe og kage.

Under kaffen vil Leif Romsø fortælle - med ord og billeder – om en sand solstrålehistorie, nemlig historien om Kerteminde Kajakklub. 

Historien vil – helt uundgåeligt – også være historien om vores afdøde formands helt utrolige stykke arbejde for klubben.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!

 
Med venlig hilsen
568, Mikael Andersen
Tlf.: 22327174
e-mail: mka@andersen.mail.dk
Oprettet: 20-02-2018 16:20
Udløber : 16-03-2018 23:59
Retur